Categorie

Istoria Schitului Hangu

Publicat

Din timpuri îndepărtate la Hangu a existat viaţă duhovnicească.

Din timpuri îndepărtate la Hangu a existat viaţă duhovnicească. A fost mai întâi Schitul Sihastru, fondat în secolul al XV-lea. Refăcut în secolul al XVI-lea de Cuviosul Peon, devine mănăstire cu obşte de călugări, având hramul Pogorârea Sfântului Duh. În anul 1639, Mănăstirea este reconstruită de paharnicul Gheorghe Coci. Mai târziu ajunge metoc al Patriarhiei Alexandriei şi, după secularizarea averilor mănăstireşti, devine biserică de mir. Tot în zona Hangu a existat Mănăstirea Buhalniţa, numită şi Schitul Hangu, având hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului. A fost rezidită în 1627 de Miron Barnovschi. Din secolul al XX-lea devine biserică de mir. Stareţul mănăstirii Bistriţa, Arhimandritul Ciprian Zaharia, dorind să reînvie viaţa monahală la Hangu, reînfiinţează în 1998 schitul. 

Citește alte articole despre: